Podlesice.org.pl

Aktualności

01.01.2012

Ulotka informacyjna

Publikacja zawierająca podstawowe informacje na temat Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury oraz rezerwatu przyrody Góra Zborów do pobrania w trzech częściach tutaj, tutaj i tutaj.

Kategorie: Dla Turystów
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój